Випуск 80

Актуальні проблеми держави і права № 80 (2018)

Титульна сторінка

Зміст

А. В. Бєжанова Деякі аспекти дефініції технічних засобів відеозапису фіксації процесуальних дій у режимі відеоконференції

А. Ю. Брода Генезис становлення фігури адвоката як суб’єкта надання правової допомоги в адміністративному процесі

О. Р. Вайцеховська Питання міжнародної правосуб’єктності міжнародних неурядових фінансових організацій

Л. В. Вакарюк Метод і режим у трудовому праві: взаємообумовленість правових категорій

Р. А. Волинець Кримінальні правопорушення, що посягають на фондовий ринок: кримінальні проступки чи злочини

О. О. Губанов Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання програми «Twinning» в Україні

П. Д. Гуйван Обґрунтованість судового рішення як запорука його справедливості й законності

Н. О. Дерунець Форми діяльності торговельних представництв держави

А. Б. Капустин Ущемление процессуальных прав жертв половых преступлений в Украине

І. І. Каракаш Актуальні проблеми систематизації сучасного екологічного законодавства України

А. О. Кодинець Правова природа договору в системі цивільно-правових категорій: доктринальні традиції та сучасне розуміння

I. V. Kolosov Actual problems of particular procedure’ forms using in collective labour disputes: ILO’s standards and international review

С. А. Коміссаров Стадії проваджень у справах про забезпечення публічного порядку: особливості в умовах АТО

А. М. Котенко Податково-правовий вплив на визначення змісту поняття «отриманий дохід» для цілей антикорупційного законодавства

М. О. Лучко Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади

В. Є. Макода Теоретичні та практичні проблеми захисту інтелектуальної власності в спортивному середовищі

С. В. Осауленко Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії в документах Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії)

О. В. Руденко Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування у сфері господарювання

Г. М. Сарибаєва Щодо питання інкорпорації технічних і техніко-юридичних норм у сфері охорони здоров’я

В. П. Сердюк, Є. В. Сердюк, О. О. Фаст Актуальні питання законодавчого врегулювання розслідування авіаційних подій в Україні

А. В. Сліденко Інтерес платника податків як об’єкт судового захисту

С. О. Теллiс Практичнi аспекти захисту об’єктiв права iнтелектуальної власностi у сферi промислового дизайну

O. V. Us Qualification of unfinished сrime

В. Г. Фатхутдінов Взаємодія Національної поліції з недержавними суб’єктами щодо забезпечення громадської безпеки

В. В. Филоненко, В. Г. Чорна «Електронний суд» як новітня перспективна система ведення судочинства в Україні

Yu. V. Khort Company law in Ukraine: recent regulatory developments

А. В. Чайковська Дослідження причин виникнення корпоративних конфліктів

Ю. А. Чаплинська Конституційні принципи нормативно-правового регулювання реформування органів прокуратури в Україні

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"