Випуск 81

Актуальні проблеми держави і права № 81 (2018)

Титульна сторінка

Зміст

А. О. Байда, І. С. Комасюк Питання кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад

П. С. Берзін, І. В. Берднік Поняття ґрунтового покриву (поверхневого шару) земель та незаконного заволодіння ним: кримінально-правові аспекти

Ю. Ю. Бойко Щодо доцільності вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за проведення медичної операції без згоди пацієнта

О. О. Воронятніков Міжнародний досвід щодо діяльності органів міграційного контролю

О. В. Гаєвая, А. М. Гаряєва, О. Л. Муренко Генеза соціальної політики

І. С. Демченко Мінімальні основні зобов’язання держав щодо громадського здоров’я

К. Р. Добкіна, І. М. Мойсей Поняття та правова природа корпоративного конфлікту

М. П. Довгуша Проблематика істотних умов договору транспортного експедирування

Г. С. Іванова Деякі питання адміністративно-правового статусу суб’єктів агропромислового комплексу України

В. В. Калюжний Особливості цивільно-правового захисту житлових прав окремих категорій осіб

Н. В. Коломоєць Вплив окремих громадських діячів на розвиток прав дитини в період до та після національно-демократичної революції

О. Д. Лещенко Роль виборів, виборчих прав та виборчих спорів громадян у реалізації концепції безпосереднього народовладдя в Україні

Р. Я. Мандель Закріплення принципу недискримінації в українському законодавстві

Р. Ю. Матяшовська Правове регулювання приватного навчання дошкільнят як прояву глобалізованого суспільства

І. В. Одинець Щодо протидії маніпулюванням на фондових ринках (зарубіжний досвід)

Р. В. Падун Механізм правового регулювання інтелектуальної власності в Україні

Д. С. Припутень Примус у службовому праві України: пошук базового критерію класифікаційного розподілу зовнішніх форм його прояву

О. В. Сачко Правова визначеність щодо інституту кримінальних проступків та процесуальної форми дізнання

О. М. Сибіга Закон України «Про інформацію» як джерело адміністративного права з питань забезпечення доступу до публічної інформації

О. В. Топчій Взаємодія органів виконавчої влади з громадянським суспільством у механізмі забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх

В. А. Тулянцева Фонд соціального страхування України в системі фінансування загальнообов’язкового державного соціального страхування

Є. Ю. Шаптала Податково-правовий режим: поняття та ознаки

І. К. Шумський Договір із варягами як предтеча державності Київської Русі: історико-правове дослідження

Д. В. Щамбура Психологічна теорія права Л.Й. Петражицького та її вплив на формування концепції неофіційного права

НАШІ АВТОРИ

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"