Випуск 96

Актуальні проблеми держави і права № 96 (2022)

Титульна сторінка

Зміст

О. В. Болгар
Типологія правовідносин державної реєстрації в Україні

О. Ю. Водянніков
Конституція і злочин: теорія криміналізації в світлі конституційної концепції ULTIMA RATIO

О. М. Геглюк
Нормативно-правове забезпечення цифровізації як пріоритетного напрямку реформування системи охорони здоров’я

Т. Д. Лисько, В. В. Меланіч, Ю. В. Славіта
Протидія кіберзлочинності: сучасний стан вітчизняного законодавства та досвід зарубіжних країн

Ю. М. Мирошниченко
Форми і тактика використання спеціальних знань у судовому провадженні

К. М. Міліцина
Еволюція критерію оригінальності в авторському праві України

Н. Т. Паславська
Історико-правовий аналіз адміністративної юстиції в британській окупаційній зоні повоєнної Німеччини

Т. П. Попович
Розуміння обов’язку у природно-правових концепціях Г. Гроція та Б. Спінози

О. Г. Степенюк
Матеріально-правова емансипація реляційної техніки: регулятивна і конститутивна ідея

О. Г. Стрельченко, І. Л. Булик, О. А. Бухтіяров, І. Г. Бухтіярова
Характеристика механізму нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України

О. І. Тищенко
Особливості суб’єктного складу кримінальних проваджень за участю осіб, які страждають на психічні розлади: зарубіжний досвід

Б. В. Фасій
Правозастосовний і судовий розсуд у приватному та публічному праві

С. А. Федчишин
Правообмеження посадових осіб дипломатичної служби щодо одержання подарунків: необхідність врахування специфіки

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"