Випуск 94

Актуальні проблеми держави і права № 94 (2022)

Титульна сторінка

Зміст

П. Д. Гуйван
До питання про сутнісні ознаки окремих способів забезпечення виконання зобов’язань

К. О. Давидович
Правові засади регулювання відтворення рослинного світу в екологічному міжнародному та екологічному законодавстві України

Князєва Ю. А.
Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Д. І. Заїка
Правове регулювання оплати праці в ІТ-сфері: міжнародний досвід та українські перспективи

А. С. Золотар
Теперішній стан захищеності інтелектуальної власності в контексті цифровізації

В. С. Котковський, Т. В. Черниш, М. О. Богатирьова
Організація роботи молодіжних центрів та просторів в умовах дії правового режиму воєнного стану

О. О. Крижевська
До питання про нотаріальну процесуальну правосуб’єктність

С. О. Лисенко
Принцип різноманітності як основа нових моделей безпеки

А. О. Осауленко
Права людини в освітній сфері: практика Європейського суду з прав людини

Т. П. Попович
Розуміння обов’язку у соціологічних концепціях Г. Спенсера та Є. Ерліха

Ю. В. Репета
Походження та розвиток договірних форм здійснення державно-приватного партнерства

О. Г. Рогова, О. Г. Остапенко
Фрагментація міжнародного права: трансформація доктрини чи наукового дискурсу

М. Ю. Романов
Методика розслідування незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій крізь призму ситуаційного підходу

В. А. Санжаров, М. О. Мацелик
Середньовічний європейський дипломатичний вимір (XIII–XV століття): поле дослідження, досягнення і нові підходи

Т. Л. Сироїд
Заборона катувань у міжнародному праві: поняття, сутність, характеристика складу злочину

О. Г. Стрельченко, О. А. Бухтіяров, І. Г. Бухтіярова
Характеристика суб’єктів публічного адміністрування на прикладі фінансово-правової сфери

В. В. Тіщенко, І. В. Загородній
Механізм кримінального правопорушення в системі його криміналістичної характеристики

Я. С. Ярош
Практичні аспекти застосування інституту врегулювання спору за участю судді як самостійного виду примирювальної процедури у господарському судочинстві України

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"