Випуск 92

Актуальні проблеми держави і права № 92 (2021)

Титульна сторінка

Зміст

T. I. Begova
Features of use of intellectual property objects: legal bases and procedure

Ю. В. Борисова, А. В. Біла, В. В. Воронін
Особливості рішень про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних органами Державної податкової служби: аналіз судової практики

І. І. Дахова, Є. В. Баранова
Реалізація викривачами корупції конституційного права на захист

D. S. Derevyanko
Non-property corporate rights as the object of notary protection under the civil legislation of Ukraine

Р. М. Дудник
Дуальність системи права: проблеми теорії і практики

О. В. Колісник
Прецедент тлумачення у практиці цивільного судочинства

О. І. Кулик
Правове регулювання ринку віртуальних активів: досвід Швейцарської Конфедерації

І. В. Левандовська
Стратегічна комунікація Конституційного Суду України: політика інформування versus комунікаційна політика

О. П. Мельник, С. Л. Корнійчук
Принцип незалежності у сфері фінансового контролю

Л. О. Нікітенко, Л. В. Ковальчук
Стан розвитку місцевої демократії в Україні та за кордоном: порівняльний аспект

Г. Я. Оверко
Відшкодування збитків у господарському праві

Ю. Я. Попко
Правовий статус сільськогосподарських кооперативів та сільськогосподарських кооперативних об’єднань за законодавством України

О. Г. Середа, І. В. Колосов
Державно-правовий механізм захисту прав працівників в Азійсько-Тихоокеанському регіоні: порівняльно-правове дослідження

А. С. Сизоненко
Міжнародно-правові стандарти запобігання ювенальній злочинності

Г. Ю. Смірнов
Захист переважного права суб’єктів корпоративних правовідносин: питання вдосконалення правового регулювання

І. О. Соколова, А. Ю. Філіппова
Аналіз судової практики щодо булінгу в освітніх закладах України

Ю. В. Сподарик
Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень проти журналістської діяльності

А. А. Страшок
Процесуальне становище перекладача: особливості залучення та участі у кримінальному провадженні

Д. Л. Фелонюк
Інституційно-функціональне забезпечення формування та здійснення екологічної політики України: теоретико-правові аспекти визначення поняття

В. О. Чукаєва, І. Є. Конєв
Адміністративно-правове забезпечення доступу до публічної інформації та сучасний стан його реалізації в Україні

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"