Випуск 88

Актуальні проблеми держави і права № 88 (2020)

Титульна сторінка

Зміст

В. В. Арешонков Технічне забезпечення техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів

І. В. Берднік, М. Б. Головко Функціональні особливості людини як складник оперативно-розшукової характеристики кримінальних правопорушень

Г. В. Берченко Розвиток конституції шляхом її судового тлумачення та установча влада

Є. А. Булат, Р. С. Пічко Актуальні аспекти подальшої правової охорони наукового відкриття в контексті сучасного зарубіжного досвіду

А. В. Дмитрук Свобода творчості: поняття, ознаки, сутнісні виміри

А. О. Калюжна, О. Ю. Поклонська Щодо діяльності третейських судів у господарському судочинстві

В. О. Карпічков Становлення та розвиток органів місцевої влади в Давньоруській державі

В. С. Кобко-Одарій Розвиток державної політики України в контексті правового менталітету: проблеми та перспективи

О. О. Крижевська, А. В. Крижевський Державна політика у сфері юридичної освіти: актуальні питання

І. В. Міщенко, А. І. Гармаш Митний контроль в Україні: сутнісні характеристики та термінологічний дискурс

Ю. С. Мостович, Т. О. Мудряк Окремі аспекти визначення предмета кримінального правопорушення, передбаченого статтею 355 Кримінального кодексу України

М. А. Погосян Мережа Інтернет – сучасний напрям оптимізації правової комунікації між правоохоронними, правозахисними та судовими органами

І. В. Процюк Закон як основний нормативно-правовий акт

М. І. Смокович Принцип правової визначеності в адміністративному судочинстві: окремі теоретичні засади та практичне застосування

А. В. Сухарко Система органів суддівського врядування в Україні

Н. А. Федорович Кваліфікація діянь співучасників кримінального правопорушення зі спеціальним суб’єктом, усю об’єктивну сторону якого виконує особа, яка не наділена ознаками спеціального суб’єкта

Є. М. Черних, Ю. В. Камардіна Теоретичні аспекти до визначення поняття «адміністративна реформа»

С. Л. Шаренко Проблеми правового регулювання судово-контрольного провадження щодо розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача, слідчого чи прокурора

Л. П. Шумна, А. М. Сікун, Д. В. Кисельов Інститут медіації як альтернативний спосіб вирішення трудового спору

В. А. Юсупов Актуальні питання правового забезпечення процесу державного управління створення та діяльності технопарків в Україні

Н. М. Мироненко Рецензія на монографію О.О. Воронятнікова «Адміністративно-правове регулювання сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Н. М. Мироненко Рецензія на монографію І.Д. Пастуха «Запобігання та врегулювання конфліктів інтересів у діяльності публічної адміністрації: адміністративно-правове дослідження»

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"