Випуск 87

Актуальні проблеми держави і права № 87 (2020)

Титульна сторінка

Зміст

А. О. Алєксєєва Щодо стандартів участі народу у здійсненні судочинства в Японії

Д. В. Бабенко Специфіка адміністративно-правового регулювання діяльності господарських товариств

А. І. Бондаренко Роль верховенства права у правозахисній діяльності сучасної держави

О. Ю. Водянніков Демократія і конституція: приховані парадокси

М. І. Іліка Звернення до джерел національних правових систем для тлумачення загальних принципів права у практиці органів міжнародної кримінальної юстиції

С. Я. Кавин Правові засади забезпечення кібербезпеки в державах – членах Європейського Союзу

М. В. Калатур До проблеми визначення поняття інформаційного забезпечення діяльності слідчих органів в Україні

К. О. Клименко, В. В. Костенко Проблеми правового забезпечення функціонування інфраструктури електронних адміністративних послуг

Д. І. Кліменко Становлення та функціонування податкової системи України

Ю. Ю. Коломієць, С. Р. Сулейманова Аналіз судової практики та пропозиції до законодавства України щодо видів доходів, з яких утримуються аліменти

Р. І. Лемеха Правове регулювання митних режимів за Митним кодексом України та перспективи його вдосконалення

А. Б. Маслова Визначення правової природи публічної адміністрації у працях учених-адміністративістів: узагальнений огляд підходів

Yu. I. Matat The role of interpretation of law in the mechanism of bridging gaps in law

В. М. Мельник Церковно-политический сепаратизм в пределах юго-восточной Византии: публично-правовой контекст (553–564 годы)

О. С. Овечкіна Вирішення колізійних питань правового статусу юридичних осіб у законодавстві ФРН: сучасний стан та перспективи

Т. С. Перун Забезпечення інформаційної безпеки в зоні бойового конфлікту

В. П. Пташинська Форми надання згоди Верховною Радою України на обов’язковість міжнародного договору

О. М. Радченко Система контрольних правовідносин у сфері грошового обігу

А. Є. Смородина Проблеми укладення ліцензійного договору за законодавством України

М. П. Стрюк Досвід США в системі управління сектором безпеки і оборони

Н. П. Харченко Види cтратегічних правових актів: загальнотеоретичні аспекти

О. І. Хороновський Структурні ознаки сучасних транснаціональних організованих злочинних угруповань, які функціонують на шкоду економічним інтересам держави

І. В. Хостюк Міжнародно-правова проблематика скасування права вето постійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй

А. М. Чорна До характеристики правового статусу окремих центральних органів виконавчої влади як суб’єктів забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності

А. В. Чуб Історико-правова характеристика становлення концепції суб’єктивних публічних прав

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"