Випуск 85

Актуальні проблеми держави і права № 85 (2020)

Титульна сторінка

Зміст

О. Є. Аврамова Особливості правового статусу підприємств житлово-комунальної галузі

Н. В. Басалюк Система покарань у доктрині кримінального права України

А. В. Боровик
Щодо європейських стандартів кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення та їх запобігання

А. В. Будякова
Кримінальна відповідальність за бандитизм у законодавстві зарубіжних країн

О. М. Бурда Соціально-демографічна характеристика магазинного крадія

Н. А. Галабурда
Імплементація міжнародних кримінально-процесуальних норм як форма впливу міжнародного права на національне право

Г. А. Гончаренко
Компетенція Верховної Ради України в управлінні сектором безпеки: адміністративно-правові аспекти

М. І. Даніліна Конституційні основи становлення соціальної держави

І. С. Демченко Права людини під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я

Е. М. Деркач Господарсько-правові основи функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту

І. М. Дмитрук Правові інструменти впровадження децентралізації в Україні

А. Ю. Иванов Казахское ханство как объект российского геополитического влияния (1465–1731 гг.): историко-правовой аспект

О. О. Избаш Авторское право и интернет

Г. С. Корнієнко Ознаки агробізнесу як аграрно-правової категорії

І. В. Костенко, С. М. Огієвич Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку системи органів прокуратури

Я. М. Крегул Публічний контроль в Україні та Франції: порівняльно-правове дослідження

О. В. Лесик Розвиток земельних правовідносин у Західно-Українській Народній Республіці (1918–1919 рр.)

А. В. Лозовицький Небанківська електронна платіжна система як середовище обігу віртуальної валюти

В. І. Мельник Загальна правова характеристика суб’єктів із забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки України

А. П. Надточиєва Проблеми кваліфікації незаконних дій народних депутатів за ст. 364 Кримінального кодексу України

М. М. Олексюк Сучасна англо-американська філософія кримінального права: концепції та принципи

І. Я. Олендер Правові конструкції та підходи, спрямовані на усунення подвійного оподаткування

Ю. В. Олійник Особливості розгляду цивільних справ у Львівському апеляційному суді (1919–1939 рр.)

Т. Г. Пасько Завершальний етап невиїзних податкових перевірок: правова характеристика стадії

Ю. П. Пацурківський Окремі методологічні проблеми розуміння природи власності та права власності

Н. О. Петренко Щодо запровадження електронного правосуддя при вирішенні господарських спорів

Ю. В. Плиска Траст, фідуція, довірча власність: поняття та взаємозв’язок

К. М. Подлєгаєв Застосування запобіжних заходів у контексті судової прецедентної практики та міжнародних стандартів правосуддя

Н. С. Пузирна Стан здоров’я працівника: проблеми розуміння

О. М. Рим Захист персональних даних працівників у Європейському Союзі

А. А. Страшок Історичний розвиток правового статусу суб’єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню

А. О. Тарановська Концептуальні основи прав і свобод людини в іудейському праві та їх сутнісні риси в Конституції України

О. І. Чепис Баланс інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності крізь призму принципів пропорційності та справедливості

Т. І. Шинкар Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні

Л. П. Шумна, К. В. Денисенко, А. С. Бессараб Правове регулювання соціальних прав засуджених до позбавлення волі

Є. О. Яковенко, В. С. Смирнова Зовнішньоекономічна торгівельна політика України під час запровадження карантинних обмежень

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 1994-2018. Збірник наукових праць "Актуальні питання держави і права"